Letní tábor Kamenice 2006Sobota 22.7.

Poté, co jsme se všichni sešli v Praze u autobusů, jsme se vydali vstříc novým zážitkům.
jako každý rok jsme vyrazili do naší táborové základny v Kamenici u Humpolce. Autobusy dorazily podle plánu brzy odpoledne. V průběhu odpoledne jsme se rozdělili do oddílů, všechny děti se ubytovaly ve stanech a ve zbytku dne jsme se všichni seznámili. Něktré děti s námi jezdí již několik let, u nováčků byla situace složitější, ale v tuto chvíli mohu zodpovědně prohlásit, že již některé z nich znám jménem.

Když se setmělo, vyrazili jsme do lesa, kde jsme potkali zženštilého básníka Lumíra, který se rád stal naším průvodcem po Starých pověstech českých. Po úvodní scénce jsme se vrátili zpět do tábora, kde jsme se uložili ke spánku.

Vedro bylo nejen celý den, ale i v noci.

Martin


Tady najdete pár fotek: