Milka 78   |   Hmoždík   |   Kačleháci   |   Pětník   |   Kamínky   |   Dračí Doupě   |   Kontakt
78. pionýrská skupina Skalka

Letní tábory 2019

V tuto chvíli si užíváme aspoň chvíli zaslouženého odpočinku, abychom Vám mohli přinést nabídku táborů a dalších akcí pro rok 2019.

Letní tábory 2018

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 30.června do 21. července 2018.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 21. července do 4.srpna 2018, více informací o pořádaných akcích najdete na stránkách oddílu.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 14. července do 28. července 2018 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor od 28. července do 11. srpna 2018. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor od 12. do 25. srpna 2018. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Letní tábory 2017

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 7. do 22. července 2017.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 22. července do 5. srpna 2017.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 22. července do 5. srpna 2017 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor od 29. července do 12. srpna 2017. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor od 13. do 26. srpna 2017. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Kdo jsme a co děláme?

Pionýr, z.s. - 78. pionýrská skupina Skalka je sdružení dětí a dospělých lidí, kteří se společně ve svém volném čase baví, schází se v klubovně a pořádají nejrůznější akce: výlety a výpravy, ale hlavně letní tábory. Většina akcí je otevřena i dětem z široké veřejnosti. Našimi domovskými základnami jsou Kamenice u Humpolce a Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Pracujeme s laskavým finančním přispěním Pražského magistrátu, MŠMT a některých soukromých sponzorů především akciové společnosti SUDOP PRAHA

Naše skupina má za sebou již dost dlouhou historii . Sice nejsme tak staří jako Rolling Stones, ale moc nám k tomu nechybí. Jsme členy občanského sdružení Pionýr.

Skalka má v současnosti 77 členů v pěti samostatných oddílech: Milka 78, Hmoždík, Kačleháci, Pětník a Kamínky.

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
pobočka Praha-Olšanská
č. ú. 556690/0300

Chcete nám napsat nebo zavolat?