Hmoždík   |   Kačleháci   |   Kamínky   |   Pětník   |   Milka 78   |   Kontakt
78. pionýrská skupina Skalka

Práce s dětmi a mládeží na naší skupině probíhá v jednotlivých oddílech. Podrobnější informace o činnosti najdete na stránkách našich oddílů.

Celoroční činnost

Neděláme jen letní tábory, připravujeme i jiné akce pro děti a mládež po celý rok. Podívejte se na aktuality u našich oddílů Hmoždík (pravidelné schůzky v sudé čtvrtky v naší klubovně) a Kačleháci (pravidelné schůzky v liché čtvrtky v naší klubovně).

Letní tábory 2024

Oddíl Milka 78 připravuje 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 29. června do 13. července 2024.

Oddíl Hmoždík připravuje 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 13. do 27. července 2024, více informací o pořádaných akcích najdete na stránkách oddílu.

Oddíl Kačleháci připravuje letní tábor od 13. do 27. července 2024 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník připravuje letní tábor v termínu od 28. července do 10. srpna 2024. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Oddíl Kamínky připravuje letní tábor v termínu od 11. do 24. srpna 2024. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Táborovou základnu Kačlehy je možné si pronajmout. Volný termín k pronájmu táborové základny: IV. turnus, tj. 9. až 23. popř. 30. srpna 2024. V případě zájmu kontaktujte Alenu Košařovou e-mailem na adrese sefova(zavináč)kaclehy(tečka)cz. Cena dohodou.

Letní tábory 2023

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 1. do 15. července 2023.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 15. do 29. července 2023.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 15. do 29. července 2023 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor v termínu od 30. července do 12. srpna 2023.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor v termínu od 13. do 26. srpna 2023.

Kdo jsme a co děláme?

Pionýr, z.s. - 78. pionýrská skupina Skalka je sdružení dětí a dospělých lidí, kteří se společně ve svém volném čase baví, schází se v klubovně a pořádají nejrůznější akce: výlety a výpravy, ale hlavně letní tábory. Většina akcí je otevřena i dětem z široké veřejnosti. Našimi domovskými základnami jsou Kamenice u Humpolce a Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Pracujeme s laskavým finančním přispěním Pražského magistrátu, MŠMT a některých soukromých sponzorů především akciové společnosti SUDOP PRAHA

Naše skupina má za sebou již dost dlouhou historii . Sice nejsme tak staří jako Rolling Stones, ale moc nám k tomu nechybí. Jsme členy občanského sdružení Pionýr.

Skalka má v současnosti 95 členů v pěti samostatných oddílech: Milka 78, Hmoždík, Kačleháci, Pětník a Kamínky.

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
č. ú. 556690/0300

Chcete nám napsat nebo zavolat?