Milka 78   |   Hmoždík   |   Buližník   |   Kačleháci   |   Pětník   |   Kamínky   |   Dračí Doupě   |   Kontakt
78. skupina Skalka

Od letošního roku je pod křídly 78. PS Skalka nový oddíl Kamínky.

Letní tábory 2013

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 29. června do 20. července 2013.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 20. července do 3. srpna 2013.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 20. července do 3. srpna 2013 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce. Více informací najdete na stránce tábora.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor od 27. července do 10. srpna 2013. Více informací najdete na stránce oddílu.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor od 11. do 24. srpna 2013 ve westernovém městečku Stonetown. Více informací najdete na stránce tábora.

Kdo jsme a co děláme?

78. skupina Skalka je sdružení dětí a dospělých lidí, kteří se společně ve svém volném čase baví, schází se v klubovně a pořádají nejrůznější akce: výlety a výpravy, ale hlavně letní tábory. Většina akcí je otevřena i dětem z široké veřejnosti. Naší domovskou základnou jsou Kamenice u Humpolce a Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Pracujeme s laskavým finančním přispěním Pražského magistrátu, MŠMT a některých soukromých sponzorů především akciové společnosti SUDOP PRAHA

Naše skupina má za sebou již dost dlouhou historii . Sice nejsme tak staří jako Rolling Stones, ale moc nám k tomu nechybí. Jsme členy občanského sdružení Pionýr.

Skalka má v současnosti 50 členů v šesti samostatných oddílech: Milka 78, Hmoždík, Buližník, Kačleháci, Pětník a Kamínky.

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
pobočka Praha-Olšanská
č. ú. 556690/0300

Chcete nám napsat nebo zavolat?