Milka 78   |   Hmoždík   |   Kačleháci   |   Pětník   |   Kamínky   |   Dračí Doupě   |   Kontakt
78. pionýrská skupina Skalka

Letní tábory 2017

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 7. do 22. července 2017.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 22. července do 5. srpna 2017.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 22. července do 5. srpna 2017 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor od 29. července do 12. srpna 2017. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor od 13. do 26. srpna 2017. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Letní tábory 2016

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 2. do 23. července 2016.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 23. července do 6. srpna 2016.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 16. do 30. července 2016 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor od 30. července do 13. srpna 2016.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor od 13. do 27. srpna 2016 ve westernovém městečku Stonetown.

Kdo jsme a co děláme?

Pionýr, z.s. - 78. pionýrská skupina Skalka je sdružení dětí a dospělých lidí, kteří se společně ve svém volném čase baví, schází se v klubovně a pořádají nejrůznější akce: výlety a výpravy, ale hlavně letní tábory. Většina akcí je otevřena i dětem z široké veřejnosti. Našimi domovskými základnami jsou Kamenice u Humpolce a Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Pracujeme s laskavým finančním přispěním Pražského magistrátu, MŠMT a některých soukromých sponzorů především akciové společnosti SUDOP PRAHA

Naše skupina má za sebou již dost dlouhou historii . Sice nejsme tak staří jako Rolling Stones, ale moc nám k tomu nechybí. Jsme členy občanského sdružení Pionýr.

Skalka má v současnosti 77 členů v pěti samostatných oddílech: Milka 78, Hmoždík, Kačleháci, Pětník a Kamínky.

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
pobočka Praha-Olšanská
č. ú. 556690/0300

Chcete nám napsat nebo zavolat?