Milka 78   |   Hmoždík   |   Kačleháci   |   Pětník   |   Kamínky   |   Dračí Doupě   |   Kontakt
78. pionýrská skupina Skalka

V souvislosti s novým občanským zákoníkem jsme od 1. ledna 2014 změnili název na Pionýr, z.s. - 78. pionýrská skupina Skalka. Všechny ostatní identifikační údaje, adresy a kontakty zůstávají v platnosti.

Letní tábory 2016

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 2. do 23. července 2016.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 23. července do 6. srpna 2016.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 16. do 30. července 2016 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor od 30. července do 13. srpna 2016. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor od 13. do 27. srpna 2016 ve westernovém městečku Stonetown. Více informací k táboru najdete na stránkách oddílu.

Letní tábory 2015

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 4. do 25. července 2015.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 25. července do 8. srpna 2015.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 18. července do 1. srpna 2015 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor od 2. do 15. srpna 2015 v táborové základně KAPR v Popovicích.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor od 15. do 28. srpna 2015 ve westernovém městečku Stonetown.

Kdo jsme a co děláme?

Pionýr, z.s. - 78. pionýrská skupina Skalka je sdružení dětí a dospělých lidí, kteří se společně ve svém volném čase baví, schází se v klubovně a pořádají nejrůznější akce: výlety a výpravy, ale hlavně letní tábory. Většina akcí je otevřena i dětem z široké veřejnosti. Našimi domovskými základnami jsou Kamenice u Humpolce a Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Pracujeme s laskavým finančním přispěním Pražského magistrátu, MŠMT a některých soukromých sponzorů především akciové společnosti SUDOP PRAHA

Naše skupina má za sebou již dost dlouhou historii . Sice nejsme tak staří jako Rolling Stones, ale moc nám k tomu nechybí. Jsme členy občanského sdružení Pionýr.

Skalka má v současnosti 77 členů v pěti samostatných oddílech: Milka 78, Hmoždík, Kačleháci, Pětník a Kamínky.

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
pobočka Praha-Olšanská
č. ú. 556690/0300

Chcete nám napsat nebo zavolat?