Milka 78   |   Hmoždík   |   Kačleháci   |   Pětník   |   Kamínky   |   Dračí Doupě   |   Kontakt
78. pionýrská skupina Skalka

V souvislosti s novým občanským zákoníkem jsme od 1. ledna 2014 změnili název na Pionýr, z.s. - 78. pionýrská skupina Skalka. Všechny ostatní identifikační údaje, adresy a kontakty zůstávají v platnosti.

Letní tábory 2014

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 28. června do 19. července 2014.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 19. července do 2. srpna 2014.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 19. července do 2. srpna 2014 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádá letní tábor od 26. července do 9. srpna 2014 v táborové základně KAPR v Popovicích. Více informací najdete na stránce oddílu.

Oddíl Kamínky pořádá letní tábor od 10. do 23. srpna 2014 ve westernovém městečku Stonetown. Více informací najdete na stránce oddílu.

Letní tábory 2013

Oddíl Milka 78 pořádal 1. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 29. června do 20. července 2013.

Oddíl Hmoždík pořádal 2. turnus letního tábora v Kamenici v termínu od 20. července do 3. srpna 2013.

Oddíl Kačleháci pořádal letní tábor od 20. července do 3. srpna 2013 v táborové základně Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Oddíl Pětník pořádal letní tábor od 27. července do 10. srpna 2013.

Oddíl Kamínky pořádal letní tábor od 11. do 24. srpna 2013 ve westernovém městečku Stonetown.

Kdo jsme a co děláme?

Pionýr, z.s. - 78. pionýrská skupina Skalka je sdružení dětí a dospělých lidí, kteří se společně ve svém volném čase baví, schází se v klubovně a pořádají nejrůznější akce: výlety a výpravy, ale hlavně letní tábory. Většina akcí je otevřena i dětem z široké veřejnosti. Našimi domovskými základnami jsou Kamenice u Humpolce a Kačlehy u Jindřichova Hradce.

Pracujeme s laskavým finančním přispěním Pražského magistrátu, MŠMT a některých soukromých sponzorů především akciové společnosti SUDOP PRAHA

Naše skupina má za sebou již dost dlouhou historii . Sice nejsme tak staří jako Rolling Stones, ale moc nám k tomu nechybí. Jsme členy občanského sdružení Pionýr.

Skalka má v současnosti 77 členů v pěti samostatných oddílech: Milka 78, Hmoždík, Kačleháci, Pětník a Kamínky.

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
pobočka Praha-Olšanská
č. ú. 556690/0300

Chcete nám napsat nebo zavolat?