Z pohádky do pohádky

Sobota a neděle 20. a 21. července 2002

V sobotu jsme se od školy V Rybníčkách vydali na cestu do říše pohádek. Loučení s blízkými bylo sice těžké, ale očekávání nových dobrodružství nás přece jenom lákalo.

V pohádkové říši nás přivítal Kašpárek. V našem pohádkovém televizním studiu jsme shlédli první Kašpárkovy patálie. Zlý černokněžník Kašpárkovi rozházel všechny pohádky. 8. oddíl nejstarších účastníků od 15 do 18 let si vybudoval vlastní pobočný tábor v blízkém remízku. Večer jsme ještě stihli první táborák při kterém jsme si zazpívali.

V neděli jsme vyráběli oddílové vlajky, vymýšleli si název oddílu vhodný do letošní hry a skládali oddílový pokřik. Ve studiu jsme zhlédli první popletenou pohádku o malilinké řepě. V podvečerních hodinách přešla také Kamenicí krátká leč vydatná bouře. Až na několik promočených táborníků a jednoho pobořeného, ale naštěstí neobývaného stanu se nic vážného nestalo. Večerní program již proběhl bez komplikací.