Večerní hra 2022

čtvrtek 15. prosince 2022

TRASA PRAHOU PLNOU STRAŠIDEL A POVĚSTÍ

A opět po roce, je tu naše tradiční Večerní hra. Naše letošní trasa začínala ve vestibulu metra Staroměstská, kde jsme se ve „velmi hojném počtu“ sešli a vyrazili směrem ke Staroměstskému náměstí, kde jsme na rohu u kostela sv. Mikuláše uviděli první stanoviště. Dozvěděli jsme se u něho něco nového, prokázali své vědomosti při kontrolních otázkách a vyrazili jsme po trase dál směrem k Týnskému chrámu. Po cestě jsme si samozřejmě nezapomněli vyfotit klasickou fotku u vánočního stromečku. Po malém zdržení jsme dorazili k následujícímu stanovišti. I na tomto stanovišti jsme dostali kontrolní otázky týkající se již tolik nepoužívaných pojmů z dob dřívějších. I na ty jsme zvládli odpovědět, a tak už nic nebránilo tomu pokračovat dál po trase. Kousek od druhého stanoviště na nás již čekali postavy z cizích zemí. Po jejich krátké scénce jsme se vydali hledat další postavy. Netrvalo to příliš dlouho a narazili jsme na ně. Kdybychom nevěděli, že se jedná o hru, bylo by naší povinností se uklonit. Stáli před námi totiž Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. Jejich otázky směřovaly na jejich syna. Chtěli po nás vědět, jestli známe jeho jméno a jak se nazývají stavby, které nechal v Praze postavit. I zde vědomosti nezklamali a naše další kroky vedly k návštěvě Rudolfa II., Golema a Rabiho Löwa. Naštěstí nám Golem nic neudělal a oklikou jsme narazili na kluky z Rychlých šípů. Kluci nás navedli na stopu indiánů, kteří byli předposledním stanovištěm u kostela sv. Haštala. Odtud už to do cíle naší trasy bylo jen pár metrů. V cíli na nás čekala Bílá paní, která nám dala odměny za úspěšné absolvování cesty a teplý čaj na zahřátí. Nakonec jsme si jen popřáli hezké svátky a vyrazili každý svou cestou.

V závěru nám dovolte poděkovat za společně strávený čas v roce 2022 a popřát Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Těšíme se na další společné zážitky v roce 2023!

J&E


Prohlížet fotky