Školení táborových pracovníků 2022

6. - 8. května 2022

Tentokrát jsme se do naší táborové základny vydali z jiného důvodu, než je tomu zvykem. Program tohoto víkendu byl věnován školení, které pokrývalo čtyři různé oblasti – zdravovědu, bezpečnost práce, pedagogiku volného času a práci s dětmi a provoz táborové základny spolu s technickým a provozním zajištění akcí. Všichni účastníci dorazili během pátečního večera, který se nesl v duchu oslav. Náš hlavní vedoucí Jiřík a jeho manželka Jája slavili narozeniny. Připravili jsme proto občerstvení a nechyběl nám ani dort.

V sobotu ráno, ihned po snídani, nastala první a nejdelší přednáška, která se zabývala zdravovědou. Následovala pauza na oběd. Poté začala další přednáška, která pojednávala o bezpečnosti práce, na kterou vzápětí navazovala přednáška o provozu táborové základny, která zahrnovala i praktickou část, během níž jsme si prošli celý areál a všechno si ukázali. Tím skončil sobotní vyčerpávající přednáškový program a my si užili hezkého počasí během večerního grilování.

Nastala neděle, a to znamenalo jediné – poslední dopolední přednáška, která se věnovala pedagogice volného času a práci s dětmi. Dále nás čekal už jen oběd a kompletní úklid baráku.

Díky nově nabytým vědomostem jsme zase o něco chytřejší.

Naty


Prohlížet fotky