Večerní hra 2019

čtvrtek 12. prosince 2019

Letos jsme se vydali na večerní procházku Prahou-Albertovem, abychom si připomněli 80. výročí postřelení studenta Jana Opletala, který na následky zranění utržených během protinacistické demonstrace zemřel v prvním roce německé okupace.

V pět hodin odpoledne jsme se již za tmy sešli v ulici Na Bojišti. Zde jsme dostali popis trasy, zhlédli jsme úvodní scénku a mohli jsme se vydat na cestu. Celkem jsme navštívili 11 stanovišť. Na každém z nich na nás čekaly postavy z historie města Prahy. Naším úkolem bylo je poznat a odpovědět na několik otázek.

První zastávka byla před známou hospodou U Kalicha, kterou proslavil především Haškův Dobrý voják Švejk. Pokračovali jsme k Muzeu Policie České republiky, které se nachází v areálu bývalého kláštera augustiniánů kanovníků. Potkali jsme známou českou spisovatelku Boženu Němcovou s kněžnou, babičkou a Barunkou - postavami z její nejznámější povídky Babička. Naproti tramvajové zastávce Albertov nás již očekával Otec vlasti, zakladatel Nového města pražského, český král a římský císař, Karel IV. s první ze svých čtyř manželek Blankou z Valois, s arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a se svým dvorním šaškem. Samozřejmě jsme narazili i na studenta Lékařské fakulty Karlovy univerzity Jana Opletala s pedelem, což byl vlastně školník na vysokých školách a byl zodpovědný za údržbu školních budov. Před bývalou českou dětskou nemocnicí na nároží Kateřinské ulice nás trpělivě vyhlížela známá česká operní pěvkyně Ema Destinová s italským zpěvákem Enrigem Carussoem, kteří spolu měli několik koncertů. A v hudebním duchu jsme naši cestu také zakončili. U Muzea Antonína Dvořáka nás uvítal sám český skladatel, autor 9. symfonie, se svou služebnou.

V cíli jsme se rozmrazili horkým čajem, posilnili sušenkou, popřáli si krásné svátky a rozešli se do svých domovů.

Všem přejeme Veselé Vánoce a do Nového roku jen to nejlepší!

Kristýna V.


Fotky připravujeme.