Seznamovák s praktikanty

2. - 4. září 2016

V pátek 2. září jsme vyrazili do Kamenice seznamovat se s našimi novými praktikanty. Účast byla hojná a na akci se nás sešlo 24. První večer nás čekal ohýnek a opékání buřtů. Když byli všichni najedení, tak shořelo pár zbytečných věcí a my mohli sedět u ohně a povídat si.

V sobotu ráno nebyl žádný budíček a tak každý vstával podle svého. Postupně se všichni nasnídali a užívali si krásného počasí. Program byl volný. Část účastníků myla své vozy a ostatní hráli ping pong nebo si jen povídali. K obědu bylo kuře s bramborem a poté následoval polední klid. Odpoledne někteří vyrazili do lesa anebo hráli volejbal. Před večeří následoval turnaj v ping pongu, kam se přihlásila více než půlka účastníků. Turnaj trval asi 2 hodiny, mezitím jsme stačili popřát našim oslavencům a sníst dort. K večeři byly špagety. Po večeři následovala volná zábava s hudbou nebo posezení u ohně.

V neděli po snídani jsme se pustili do zbourání posledních pěti stanů, odnošení matrací a úklidu celt na půdu. Když byly stany zbourané, čekala nás k obědu čína a rýží, pak už se jen uklidil celý barák, zametalo se, umyly se podlahy a koupelny, převlékly se postele a pak jsme se postupně vydali zpět do Prahy.

Eliška


Prohlížet fotky