Školení táborových pracovníků 2014

25. - 27. dubna 2014

O posledním dubnovém víkendu jsme v Kamenici vyměnili brigádu za maraton školení pro vedoucí, instruktory a provozní pracovníky. V pátek přijeli téměř všichni lidi z Hmoždíku a proběhla registrace účastníků. Brzy se všichni odebrali ke spánku, protože nás čekal opravdu náročný víkend.

Nikoho jsme nenechali ráno dlouho vyspávat a v sobotu v deset byli všichni nastoupeni s bloky a tužkami v diskotékárně, kde začínalo první školení o pedagogice volného času, které vedl Vojta. Po přestávce na oběd jsme pokračovali školením bezpečnosti práce a požární ochrany, které pro nás připravili profesionální hasiči.

Odpolední blok pokračoval dvěma školeními, které vedl Ondra - první o zásobování, skladování a zpracování potravin a druhé o pobytu v přírodě. A protože jsme toho ještě neměli dost, po večeři jsme ještě všichni pozorně naslouchali na Lenčině školení o první pomoci.

Na nedělní dopoledne zbyla dvě školení, které si připravil Chorche. Tím prvním bylo povídání o všech technických vymoženostech a provozních zvláštnostech naší táborové základny v Kamenici. Abychom si probranou teorii ohmatali i na místě, prošel s námi Chorche všechna důležitá místa. Druhé nedělní a zároveň poslední školení bylo o organizaci Pionýr a naší skupině. Po obědě jsme rychle uklidili, sbalili si věci a přeplnění novými vědomostmi vyrazili domů.

Děkuju všem školitelům za kvalitně připravená a skvěle provedená školení. Také děkuji všem účastníkům, že takový maraton vydrželi. A v neposlední řadě děkuju Tomíkovi za zapůjčení projektoru.

Ondra


Prohlížet fotky