Dětská Porta - Republikové finále

již jedenáctý ročník Republikového finále Dětské Porty se konal v Praze. Připravila Pražská rada Pionýra. Vyhlašovatelem soutěže Dětská Porta je Česká rada Pionýra. Na zajištění republikového finále se opět podíleli členové pionýrských skupin z různých částí Prahy. Dětská Porta je součástí soutěže Pionýrský Sedmikvítek. V rámci Sedmikvítku se dále konají soutěže na různých místech republiky (Český Dub, Liberec, Bukovina, Opava, Praha 8) v tanci, rocku, jiných hudebních formách, divadle, fotografii a videu, výtvarné soutěže apod.

Dětská Porta je velké muzikantské setkání spojené s dětskou interpretační a autorskou hudební soutěží. Soutěže se zúčastňují děti od nejútlejšího věku až po mládež do 19 let. V soutěži dětských kolektivů vystupují i dospěláci. Zvláštní kategorie jsou pro jednotlivce a dua, jiné pro hudební skupiny. Rozdělení kategorií, podmínky účasti a pravidla soutěže stanovuje každoročně aktualizovaný Soutěžní řád. Dětská Porta není soutěží pouze Pionýrskou. Více než polovina účinkujících jsou členové jiných sdružení, domů dětí a mládeže, základních škol i gymnázií. Zúčastňují se také děti, které nejsou členy žádné organizace, pouze si rády zazpívají a o Portě se dozvěděli. Na Republikové finále postupují úspěšní absolventi oblastních kol. O Dětskou Portu mají zájem i profesionální umělci. Jako host se zúčastňuje skupina Klíč. Její sólistka Pavla Mariánová pravidelně pracuje ve funkci předsedkyně poroty. Účastníci Dětské Porty se zúčastnili ať již jako účinkující nebo diváci Benefičního koncertu, který byl letos připraven na sobotu 2.2.2002 večer ve Společenském sále Kongresového centra Praha pod názvem "Děti dětem 2002".