Velikonoce 2001

78. skupina SKALKA uspořádala v době Velikonočních prázdnin výpravu do rekreačního střediska Bukovina u Čisté v Podkrkonoší. Výprava se uskutečnila od středy 11.dubna 2001 do pondělí 16.dubna 2001. I když o letošních Velikonocích bylo počasí téměř zimní se sněhovými přeháňkami, výprava se nám i letos podařila. Byla motivovány hrou Robinsonův ostrov, kterou připravila Petra se Zubrem. Jedním z bodů programu byla i návštěva zoologické zahrady ve Dvoře Králové n. L.

ROBINSON CRUSOE, díky spisovateli Danielu Defoe nejslavnější trosečník všech dob, ještě jako mladý kluk utekl z domova, aby se stal námořníkem. Avšak při první cestě po moři dostal mořskou nemoc, přišla bouře a loď nakonec ztroskotala. Námořníci byli zachráněni rybářskou plachetnicí a odvezeni do Londýna. Poté se Robinson vypravil na jiném korábu do Afriky na Guinejské pobřeží. Při cestě byli ale přepadeni námořními loupežníky a Robinson upadl do zajetí, byl otrokem, ale utekl a byl zachráněn lodí, která i s ním cestovala do Brazílie. Avšak štěstí mu na moři nepřálo - loď narazila na skálu a moře zahubilo všechny námořníky, kromě Robinsona, který doplaval ke břehu, a když se probral z bezvědomí z velké únavy, zjistil, že zůstal na pevnině úplně sám. Jakoby zázrakem našel u sebe kapitánovu mapu s přesným vyznačením trasy lodi. V duchu Robinson děkoval kapitánovi, že ho naučil vyznat se v mapách tak dobře, že Robinson bez problémů určil místo, kde se právě nacházel - na ostrově Tobago. Klacíkem protrhnul mapu, tím označil místo ztroskotání, do vyplavené láhve mapu zazátkoval a vhodil do moře .......

Nedávno jsme nalezenou láhev s mapou obdrželi, a protože jsme nejlepšími zachránci a pomocníky ve svém oboru, vydali jsme se na pátrání po R O B I N S O N O V Ě    O S T R O V Ě !!!!!!!!!!!!!!