Pavel Šiška

Pavel patří do party pavlů, kterým nikdo Pavel neříká… je to prostě náš Šíša nebo Šišoun. Je jeden z posledních vedoucích, kteří zažili vojnu, takže je velmi disciplinovaný a dochvilný. Šíša veškeré úkoly a povinnosti splní vždy na 120%. Patří do nejužšího jádra a jsou mu s důvěrou svěřovány dokonce i klíče od našeho kamenického areálu. Když vykonáte úkol „na Šišouna“ věřte, že jste ho splnili, jak nejlépe to šlo.