Otevření nové klubovny a sídla naší skupiny

6. září 2004
Praha 3 - Žižkov, Štítného 285/29

Dnes nastal dlouho očekávaný okamžik v život naší skupiny. Po 34 letech jsme se dočkali vlastní klubovny. Zároveň s tím měníme i sídlo naší skupiny.

Dík všem, kdo se o úpravu prostor zasloužili. Největší zásluhu má kolektiv instruktorů pod vedením vedoucího oddílu Buližník Pepy Hordiny. Nejvíce hodin odpracovaly Eliška Majorová a Jája Ježková. Ostatní se připojili podle svých možností. Souběžně běžely práce na táborové základně v Kamenici pod vedením Chorcheho Velíška.

Teď již je na nás, jak si naše prostory pro činnost zabydlíme.

Vstupní dveře z ulice jsou vpravo pod balkónem. Na tablu u dveří v blízké době budeme mít svůj zvonek a v klubovně telefon na ovládání elektrického vrátného. Jen co se nám podaří protáhnout vedení do klubovny. Po otevření projdeme průchodem na pavlač a po schodech sestoupíme na dvůr. Z dvora již vedou dveře do první místnosti naší klubovny.

Z první místnosti lze vejít do kuchyně a do velké místnosti zvané "sál". Ze sálu se vchází do dívčích či klukovských záchodů.
Celková výměra naší klubovny je kolem 90 m2.

Jirka Duchoslav

502.jpg 506.jpg 511.jpg 516.jpg 518.jpg 520.jpg 526.jpg 528.jpg 529.jpg 532.jpg 534.jpg 536.jpg 542.jpg 545.jpg 547.jpg 925.jpg