Milka 78   |   Hmoždík   |   Kačleháci   |   Pětník   |   Kamínky   |   Kontakt
78. pionýrská skupina Skalka

Stručná historie 78. skupiny Skalka

78. skupina Skalka vznikla při základní škole V Rybníčkách v roce 1968 jako základní článek samostatného občanského sdružení Pionýr. Ve stejném roce ve Strašnicích na Skalce obnovilo svou činnost 35. středisko Junáka.

Počátkem normalizace pak v 70. letech byla obě nezávislá sdružení (Junák i Pionýr) zrušena a všechny jejich základní články byly převedeny pod Pionýrskou organizaci SSM. V roce 1973 se pak oba kolektivy - 78. skupina Skalka i 35. skautské středisko sloučili a působili dále jako 78. Pionýrská skupina Skalka při ZŠ v Rybníčkách.

Po roce 1989 došlo k obnovení samostatného občanského sdružení Pionýr a také hnutí Junák. 78. skupina Skalka se tedy opět rozdělila - polovina členů přešla ke sdružení Junák a druhá polovina k Pionýru - jako dnešní 78. pionýrská skupina Skalka (pobočný spolek organizace Pionýr, z.s.).

Skupina pořádala a pořádá tábory na několika tábořištích: v Miletíně, poté v Lukavci a v roce 1993 pořádala první tábor v Kamenici u Humpolce, kde působí dodnes. Na první turnus jezdí tradičně oddíl Milka 78 a na druhý oddíl Hmoždík. Další tábořiště, v Kačlehách u Jindřichova Hradce, využívá také doposud již přes třicet let oddíl Kačleháci, který zde táboří většinou v době druhého turnusu.